Hoogstraten gaat voor een participatief mobiliteitsplan

Type
Lokaal
Opdrachtgever
Stad Hoogstraten

Uitgelicht

"Mobiel in Hoogstraten", een campagne waarin Maplix wordt gebruikt om een bottom-up, duurzaam mobiliteitsplan op te stellen.

Tijd om te veranderen hoe mensen zich verplaatsen in Hoogstraten, een stad in de Belgische provincie Antwerpen. Laten we burgers een stem geven om de stad te vertellen hoe hun ideale stad eruit zou zien en een nieuw, bottom-up mobiliteitsplan ontwikkelen. Daarom startte de Stad Hoogstraten in de zomer van 2020 een participatietraject met haar burgers. Samen met de eigenlijke experts - de burgers - en de expertise van Vectris en Mobiel 21 wilde de stad de basis leggen voor een betere, leefbaardere en vooral veiligere verkeerssituatie, die een modal shift naar meer actieve mobiliteit bevordert en afstapt van het gebruik van de auto. Het hele participatietraject werd opgedeeld in verschillende participatiefasen en omgedoopt tot de campagne 'Mobiel in Hoogstraten'.

En toen gebeurde COVID-19. Wat een fysiek traject had moeten worden, met veel ruimte voor dialoog, luisteren naar echte gebruikersverhalen en samenwerken aan een fysieke kaart (kun je je dat voorstellen), ging niet door. Maar hey, geen tijd te verliezen. Samen met Mobiel 21 ging de stad creatief aan de slag en keek naar de mogelijkheden om dit digitaal te organiseren. De beslissing was snel genomen om een volledig digitaal co-creatieproces op te starten om de inwoners van Hoogstraten online een stem te geven.

Online bevraging

In een eerste fase werd gestart met een brede online enquête om de mening en het mobiliteitsgedrag van zoveel mogelijk Hoogstratenaren in kaart te brengen. Dankzij Maplix konden burgers hun routes naar werk, school en recreatieve bestemmingen gedetailleerd aangeven en knelpunten op hun weg signaleren. Eén resultaat is zeker: mobiliteit is een hot topic! Meer dan 240 inwoners van Hoogstraten namen deel aan de online enquête en hielpen de stad Hoogstraten om verkeersknelpunten en mobiliteitsstromen in kaart te brengen.

Verkeersknelpunten aangegeven door respondenten (heatmap)

Veiligheid van verplaatsingen volgens respondenten

De resultaten van de online bevraging gaven input voor de oriëntatienota waarin de bestaande mobiliteitssituatie in Hoogstraten wordt geschetst en doelstellingen worden bepaald.


Mobiliteitspanels

In een tweede fase dienden de resultaten van de online enquête als input voor de mobiliteitspanels, waarvoor 60 geëngageerde inwoners van Hoogstraten zich inschreven. Doel? Een live dialoog op gang brengen tussen de stad en haar burgers, dieper ingaan op het 'waarom' en 'hoe' en oplossingen en mogelijke verkeersmaatregelen bedenken. Op die manier wilde de stad duidelijke antwoorden op de vraag hoe ze de levenskwaliteit in verschillende buurten kunnen verbeteren.

Verschillende groepen burgers, professionals en belangrijke stakeholders uit elke deelgemeente van Hoogstraten kwamen online samen in afzonderlijke panelgroepen, en dachten na over verschillende toekomstige mobiliteitsscenario's. Om tijdens het online panel te discussiëren en te brainstormen over ruimtelijke uitdagingen en oplossingen voor Hoogstraten op een kaart, werd Maplix gebruikt. Dit was de eerste keer dat Maplix werd gebruikt voor een online workshop met burgers, wat erg efficiënt en handig bleek te zijn. Tegen de zomer van 2021 moet het proces resulteren in een nieuw mobiliteitsplan voor Hoogstraten. We kunnen niet wachten op het eindresultaat. Goed gedaan, Hoogstraten!

Verkeersmaatregelen in Hoogstraten opgesteld tijdens het online Mobiliteitspanel

Deze post delen?

Gepubliceerd op
Mar 20, 2021

Maak kennis met onze experten

Ontdek in een korte demo hoe Maplix jouw stad of gemeente kan helpen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Plan een demo

Lees meer cases

Bekijk alle cases