Duurzame mobiliteit door slimme co-creatie

Maplix is een digitaal participatieplatform dat duurzame mobiliteitsbeslissingen efficiënter en datagedreven maakt.

Maplix stelt overheden in staat om:
burgers een stem te geven
experten te ondersteunen
politie en hulpdiensten te betrekken
transparant te communiceren
in één gestroomlijnd participatieproces.
Mock-ups of the Maplix platformMock-ups of the Maplix Platform

en 30 andere lokale besturen

zetten Maplix al in voor hun mobiliteitsbeleid

Voor lokale besturen is het opstellen van een inclusief mobiliteitsbeleid vaak een complex proces

Hoe het gebeurt

Het mobiliteitsbeleid wordt opgesteld zonder een aangepaste digitale oplossing.

Samenwerking tussen lokale besturen, experten, middenveld en andere stakeholders verloopt stroef

Burgers worden niet optimaal betrokken

Beleidsmakers hebben een beperkt overzicht over het mobiliteitsbeleid, de geplande ingrepen en hun status

Gebrek aan data om de effecten van mobiliteits-beslissingen op te volgen

Hoe het ook kan

Het mobiliteitsbeleid wordt opgesteld met Maplix als aangepaste digitale oplossing.

Samenwerking tussen stakeholders is digitaal, gecentraliseerd en efficiënt

Burgers worden optimaal betrokken via online participatie

Beleidsmakers hebben altijd een up-to-date overzicht over alle mobiliteitsingrepen

Effecten van het ingevoerde mobiliteitsbeleid kunnen op de voet gemonitord worden

Ontdek hoe het ook kan

Onze oplossingen voor efficiënte stakeholder participatie

Projectbeheer

Beheer participatieve mobiliteitsprojecten van kickoff tot eindevaluatie volledig digitaal in één centrale omgeving.

Burgerparticipatie

Breng de mobiliteitsstem van burgers in kaart via aangepaste digitale bevragingen en interactieve kaarten.

Mobiliteitsplan ontwerp

Stel mobiliteitsexperten en ingenieurs in staat een datagedreven mobiliteitsplan te ontwerpen in een gebruiksvriendelijke kaarteditor.

Extern advies

Garandeer de veiligheid van mobiliteitsbeslissingen via een geïntegreerde adviesflow voor politie, hulpdiensten, middenveld en experten.

Testimonial image
Een enorme meerwaarde in gemeentelijke projecten
“In gemeentelijke mobiliteitsprojecten biedt Maplix een enorme meerwaarde. Zo laten de aangepaste equêtes burgers toe om hun ervaringen en ideeën wat betreft de lokale mobiliteit te delen. De data-analyses bieden beleidsmakers dan weer een houvast om die input correct te interpreteren. De interactieve kaarteditor maakt het bovendien mogelijk om alle verzamelde inzichten helder te verwerken en te delen, op maat van de lokale context. Kortom: Maplix is bijzonder gebruiksvriendelijk. En dat zowel voor burgers, beleidsmakers als voor trajectbegeleiders zoals Mobiel 21.”
Glenn Godin
Projectmedewerker Duurzame Mobiliteit
Mobiel 21

Maplix draagt actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's)

SDGs
3. Goede gezondheid en welzijn
Het aantal verkeersslachtoffers en slachtoffers ten gevolge van luchtvervuiling drastisch verminderen.
10. Ongelijkheid verminderen
De sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen.
11. Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzamere vervoerssytemen invoeren die toegankelijk zijn voor iedereen en de verkeersveiligheid verbeteren.
Duurzame stadsontwikkeling door participatieve planning.
13. Klimaatactie
De bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren inzake klimaatopwarming.
16. Sterke publieke diensten
Doeltreffende en transparante publieke instellingen, die inclusieve en participatieve besluitvorming garanderen.
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo

en 30 andere lokale besturen

zetten Maplix al in voor hun mobiliteitsbeleid

Maak kennis met onze experten

Ontdek in een korte demo hoe Maplix jouw stad of gemeente kan helpen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Plan een demo