oplossing

Mobiliteitsplan ontwerp

Mobiliteits-plan ontwerp

Stel mobiliteitsexperten en ingenieurs in staat een datagedreven mobiliteitsplan te ontwerpen in een gebruiksvriendelijke kaarteditor.

Mobiliteitsontwerp mockup

Datagedreven oplossingen

Om oplossingen te ontwerpen voor mobiliteitsproblemen is data nodig: informatie over de huidige mobiliteitssituatie, trends en motivaties in het verplaatsingsgedrag van burgers, wijzigingen in het mobiliteitsaanbod of wetgevingen. Deze data, en het correct interpreteren ervan, is cruciaal om de juiste inzichten te verkrijgen en datagedreven oplossingen te ontwerpen.

Het Maplix platform laat toe om uit verschillende datasets automatisch knelpuntlocaties te detecteren, ideeën te clusteren, belangrijke eindbestemmingen te identificeren en routes te analyseren.

Koppel jouw data met ons aanbod aan data-integraties
Voer eenvoudig ruimtelijke analyses uit
Beheer het volledig mobiliteitsplan in één digitale omgeving
Ontwerp, plan en wijs actiepunten van het mobiliteitsplan toe aan verantwoordelijken
Stel eenvoudig signalisatieplannen op en koppel ze aan een actiepunt

Gecentraliseerd ontwerp

Bij een mobiliteitsplan ontwerp komt veel samen. Naast infrastructurele ingrepen en signalisatieplannen, worden er vaak ook beleidsmaatregelen ontworpen, zoals een parkeerbeleid of beleid voor openbaar vervoer en deelmobiliteit.

Maplix bundelt elk onderdeel van het mobiliteitsplan in locatiegebonden actiepunten, waarvoor plannen ontworpen kunnen worden in een handige kaarteditor. Daarnaast kunnen aan elk actiepunt bijlagen worden toegevoegd, kan een verantwoordelijke worden toegewezen en kan de uitvoering van de actie ingepland worden. Zo zit het volledige mobiliteitsplan gecentraliseerd in één digitale omgeving.

Maak kennis met onze experten

Ontdek in een korte demo hoe Maplix jouw stad of gemeente kan helpen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Plan een demo
Testimonial image
Een krachtig participatieinstrument
“Maplix is een krachtig participatieinstrument om inzicht te krijgen in het gedrag van de fietspendelaar en hoe zij het fietsnetwerk ervaren. De analysetools helpen je om ingrepen uit te werken die echt het verschil maken. Voor wie enkel het filebeeld uit de verkeersinfo kent, is een fietskaart met routes vanuit elke windrichting heel inspirerend.”
Steven Fagard
mobiliteitsadviseur & Bike manager stargate
Provincie vlaams-brabant

Onze oplossingen voor efficiënte stakeholder participatie

Projectbeheer

Beheer participatieve mobiliteitsprojecten van kickoff tot eindevaluatie volledig digitaal in één centrale omgeving.

Burgerparticipatie

Breng de mobiliteitsstem van burgers in kaart via aangepaste digitale bevragingen en interactieve kaarten.

Mobiliteitsplan ontwerp

Stel mobiliteitsexperten en ingenieurs in staat een datagedreven mobiliteitsplan te ontwerpen in een gebruiksvriendelijke kaarteditor.

Extern advies

Garandeer de veiligheid van mobiliteitsbeslissingen via een geïntegreerde adviesflow voor politie, hulpdiensten, middenveld en experten.

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo

en 30 andere lokale besturen

zetten Maplix al in voor hun mobiliteitsbeleid